Opis

Zastosowanie

Przeznaczeniem układu jest współpraca z wentylatorami wyposażonymi w termistor kontrolujący temperaturę silnika przez cały okres jego pracy. Podnosi on bezpieczeństwo użytkowania oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń wentylatora na skutek nieodpowiednich warunków użytkowania oraz zmian parametrów zasilania. Starter MTP-PTC zapobiega przegrzaniu urządzenia spowodowanego zużyciem łożysk, zanikiem fazy, uszkodzeniem izolacji oraz zwarciem międzyzwojowym. Główne funkcje układu to:

  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
  • zabezpieczenie przed niesymetrycznym obciążeniem układu
  • ochrona przed zwarciem doziemnym
  • zabezpieczenie termiczne uzwojeń wentylatora
  • sygnalizacja awarii
  • sygnalizacja obecności napięcia oraz pracy wentylatora

Dane techniczne

Schematy elektryczne

MTP-PTC-3F – układ rozruchowy z zabezpieczeniem termicznym dla wentylatorów z silnikami trójfazowymi


MTP-PTC-3F – układ rozruchowy z zabezpieczeniem termicznym dla wentylatorów z silnikami trójfazowymi

MTP-PTC-1F – układ rozruchowy z zabezpieczeniem termicznym dla wentylatorów z silnikami jednofazowymi


MTP-PTC-1F – układ rozruchowy z zabezpieczeniem termicznym dla wentylatorów z silnikami jednofazowymi