Osiągnięcia

Home/Osiągnięcia
Złoty Kask za wentylator dachowy WDc/S

Złoty Kask za wentylator dachowy WDc/S

Złoty Kask za wentylator WDk

Złoty Kask za wentylator WDk

Srebrny Kask za typoszereg wentylatorów dachowych WDc

Srebrny Kask za typoszereg wentylatorów dachowych WDc

Medal „Targbud” ’99 – Katowice za instalacje – urządzenia i systemy

Medal „Targbud” ’99 – Katowice za instalacje – urządzenia i systemy

Medal „Targbud” ’01 – Katowice za wentylator dachowy WDc

Medal „Targbud” ’01 – Katowice za wentylator dachowy WDc

Jaskółka

Jaskółka

Wyróżnienie Izby Budownictwa z Siedzibą w Katowicach Targbud ’01

Wyróżnienie Izby Budownictwa z Siedzibą w Katowicach Targbud ’01

Wyróżnienie Izby Budownictwa z Siedzibą w Katowicach Targbud ’99

Wyróżnienie Izby Budownictwa z Siedzibą w Katowicach Targbud ’99

Wielka nagroda Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa XII Gala Budownictwa ’09

Wielka nagroda Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa XII Gala Budownictwa ’09

Członek założyciel Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach

Członek założyciel Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach

„Członek Wspierający” Katowicki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

„Członek Wspierający” Katowicki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Lider lokalnej przedsiębiorczości

Lider lokalnej przedsiębiorczości