Poniżej znajdą Państwo nasady WH-16 i WH-20 oraz wentylatory hybrydowe WH-25 i WH-31,5 dostępne w ofercie firmy Metalplast – producenta z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu wysokiej jakości, niezawodnych rozwiązań do domów, biur i budynków użyteczności publicznej. Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie funkcji wentylacji naturalnej – grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej w celu zapewnienia dobrej, jakości powietrza w pomieszczeniach, niezależnie od pogody, pory dnia czy roku.

Dzięki zastosowaniu nasad i wentylatorów hybrydowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym można bez problemu zapewnić wymagane normy wymiany powietrza w pomieszczeniach w sposób energooszczędny, ekonomiczny i cichy.

Wentylacja hybrydowa posiada wiele pozytywnych cech, które przemawiają na jej korzyść. Przede wszystkim pozwala na oszczędzanie energii, ponieważ umożliwia wykorzystanie naturalnego ciągu powietrza oraz przyczynia się do poprawy jakości powietrza wewnątrz budynku poprzez ciągły dopływ świeżego powietrza. Dodatkowo, system ten jest bardziej elastyczny niż tradycyjne systemy wentylacji, ponieważ daje sposobność do dostosowania wentylacji do personalnych potrzeb osób w nich przebywających.

Wentylacja hybrydowa jest szczególnie przydatna w budynkach, które spełniają wymagania dotyczące efektywności energetycznej, takie jak budynki pasywne, czy niemal pasywne, ponieważ zapewnia zachowanie odpowiedniego poziomu wentylacji bez konieczności korzystania z dodatkowego źródła energii; a także budynków, które spełniają wymagania dotyczące jakości powietrza wewnątrz budynku, jak budynki użyteczności publicznej, szpitale czy budynki przemysłowe. W takich przypadkach, pozwala ona na utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości powietrza wewnątrz budynku poprzez ciągły dopływ świeżego powietrza.

Wentylacja hybrydowa sprawdza się w sytuacjach, gdy wentylacja naturalna nie jest w stanie zapewnić właściwych parametrów termodynamicznych powietrza w pomieszczeniu. Takie przypadki mogą wystąpić, gdy różnica temperatur między otoczeniem a pomieszczeniem, ciśnienie otoczenia oraz siła wiatru nie są wystarczające, aby umożliwić naturalną wentylację.

Jeśli wentylacja naturalna zawodzi i nie zapewnia właściwej jakości powietrza, konieczne staje się zastosowanie wspomagania mechanicznego. Nasze nasady, wentylatory hybrydowe i wywietrzaki zespolone wykorzystują technologię wentylacji hybrydowej, łącząc w sobie elementy wentylacji naturalnej i mechanicznej. W takich urządzeniach stosuje się wentylację naturalną lub wyciąg mechaniczny, w zależności od potrzeb. Wentylacja mechaniczna w tych urządzeniach realizowana jest przy użyciu silnika elektrycznego napędzającego wentylator.

Nasze urządzenia do wentylacji hybrydowej posiadają wiele korzyści, takich jak:

  • Niskie koszty eksploatacji dzięki energooszczędnym silnikom elektrycznym z komutacją elektroniczną,
  • Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki wykorzystaniu sił natury w korzystnych warunkach,
  • Ciche działanie podczas pracy samej wentylacji grawitacyjnej,
  • Możliwość sterowania pracą wentylatora za pomocą elektronicznie komutowanych silników,
  • Możliwość pracy na I lub II biegu w przypadku nasad hybrydowych,
  • Automatyczne sterowanie pracą wentylatora, np. w zależności od temperatury, wilgotności lub stężenia gazu (np. tlenku węgla), dzięki zastosowaniu odpowiedniej automatyki i czujników (takich jak termostat pomieszczeniowy, higrostat lub detektor tlenku węgla).

Nasady Hybrydowe WH-16, WH-20 stosowane są w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Montowane są na przewodach wentylacyjnych. Zapewniają one właściwą wentylację grawitacyjną jak również umożliwiają zwiększenie strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczeń po podaniu napięcia zasilającego na wentylator.

Silniki dwubiegowe, które są komutowane elektronicznie, umożliwiają urządzeniu pracę w cichy i wydajny sposób. Co więcej, dzięki niskiemu poborowi mocy z sieci, urządzenie jest bardzo oszczędne w użytkowaniu. W przypadku modelu WH-16, wartość mocy pobieranej z sieci wynosi 7W na pierwszym biegu i 10W na drugim biegu. Z kolei w przypadku modelu WH-20, wartość mocy pobieranej z sieci wynosi 12W na pierwszym biegu i 30W na drugim biegu.

W budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym stosuje się wentylatory WH-25 i WH-31,5, które zapewniają odpowiedni przepływ powietrza wentylacyjnego oraz pozwalają na zwiększenie wywiewu powietrza z pomieszczeń po załączeniu wentylatora. Dzięki jednofazowym silnikom elektrycznym wentylatory te pracują cicho i wydajnie przy niskim poborze mocy z sieci – 40W dla WH-25 i 60W dla WH-31,5. Montuje się je na standardowych podstawach dachowych typu BI, BII lub BIII oraz do odpowiednio przystosowanych elementów wentylacji o zbliżonych parametrach konstrukcyjnych, takich jak wywiewne kanały wentylacyjne zakończone kołnierzem.

Kolejnym naszym urządzeniem, które można zaliczyć do tej samej grupy wentylacja hybrydowa jest wywietrznik – wywietrzak dachowy zespolony W-Z, którego zasada działania jest podobna do wyżej opisanych urządzeń, a szczegółowy opis i charakterystykę znajdziemy w dedykowanej zakładce. Wentylatory typu WH-25 i WH-31,5, nasady hybrydowe WH-16 i WH-20 oraz wywietrzniki dachowe zespolone standardowe nie są odpowiednie do przetłaczania powietrza zawierającego czynniki chemicznie agresywne lub mieszaniny wybuchowe. Maksymalna temperatura przetłaczanego czynnika nie powinna przekraczać 40°C. Należy unikać montażu tych urządzeń na przewodach wentylacyjnych prowadzących z pomieszczeń, w których znajdują się piece z otwartą komorą spalania lub gazowe przepływowe ogrzewacze wody.

Wentylacja hybrydowa z wykorzystaniem naszych urządzeń to gwarancja długotrwałej żywotności i pracy bez konieczności wykonywania uciążliwych zabiegów konserwacyjnych, za co odpowiadają wysokiej jakości materiały i tworzywa wykorzystane do ich konstrukcji.

Podsumowując, wentylacja hybrydowa to system wentylacji, który łączy w sobie elementy wentylacji naturalnej i mechanicznej i pozwala na oszczędzanie energii, poprawę jakości powietrza wewnątrz budynku oraz dostosowanie wentylacji do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jest szczególnie przydatna w budynkach, w których trudno zapewnić wentylację naturalną oraz w budynkach spełniających wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

Potrzebują Państwo więcej informacji o wentylacji hybrydowej? Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.