Opis produktu

Zastosowanie

Układ MTP-2B służy do sterowania pracą wentylatorów dwubiegowych, napędzanych silnikami trójfazowymi. Podstawowym zabezpieczeniem są wyłączniki silnikowe Q1 oraz Q2, zapewniające ochronę przed:

  • zwarciem uzwojeń silnika lub przewodów doprowadzających napięcie zasilania
  • niesymetrycznym obciążeniem układu
  • zwarciem doziemnym
  • przeciążeniem wentylatora

Układ MTP-2B wykonany jest w obudowie IP40 lub IP55, co pozwala stosować go również w środowisku zapylonym i wilgotnym.

Dane techniczne

Schematy elektryczne


MTP-2B – starter wentylatora dwubiegowego, wyposażony w wyłączniki silnikowe i przełącznik krzywkowy (zasilanie 3x400V)