WDc/s-Ex to wentylator przeciwybuchowy dachowy, który został zaprojektowany do przetłaczania powietrza w atmosferze wybuchowej, powstałej w wyniku mieszania powietrza z gazami, parami i mgłami z grupy wybuchowości (podgrupy IIA, IIB i IIC) w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2, o klasach temperaturowych T3-T4.

Przestrzeń zagrożona wybuchem to taka, w której występuje gazowa atmosfera wybuchowa lub można się spodziewać jej wystąpienia w wystarczającej ilości, aby wymagało to zastosowania specjalnych środków zapobiegawczych dotyczących konstrukcji, instalacji i użytkowania urządzeń.Przestrzenie narażone na wybuchy są podzielone na dwie strefy:

  • Strefa 1 to obszar, gdzie wystąpienie gazowej atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne w normalnych warunkach pracy.
  • Strefa 2 to obszar, gdzie w normalnych warunkach pracy nie jest prawdopodobne wystąpienie gazowej atmosfery wybuchowej, jednakże w rzeczywistości może to nastąpić tylko rzadko i na krótki okres.

W naszej produkcji oferujemy wentylatory przeciwwybuchowe wykonane z tworzywa antyelektrostatycznego (PE EL), zdolne do przetłaczania czynnika o maksymalnej temperaturze +40°C. Te wentylatory znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych typu wywiewnego w różnych miejscach, takich jak akumulatorownie, malarnie, czy magazyny chemiczne. Wyposażone są w silniki elektryczne trójfazowe, przeciwwybuchowe i o wzmocnionej budowie II 2 G EExe T3-T4, przystosowane do ciągłej pracy, z stopniem ochrony IP56 i klasy izolacji F. Wentylatory przeciwwybuchowe typu WDc/s-Ex są zaprojektowane i wykonane zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE ATEX oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi dotyczącymi zintegrowanego bezpieczeństwa  przeciwwybuchowego. Posiadają one również potwierdzenie przyjęcia dokumentacji przez Główny Instytut Górnictwa, a ich certyfikacją zajmuje się Zespół Certyfikacji Wyrobów Kopalni Doświadczalnej „Barbara” pod numerem KDB ATEX 07 113. Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe typu WDc/s-Ex produkowane są w różnych rozmiarach i wydajnościach oraz w wersji odporności chemicznej zgodnie z tabelami odporności chemicznej PE EL i zastosowanych wirników.

Podsumowując wentylator przeciwwybuchowy to specjalistyczny element systemu wentylacyjnego, który został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, takich jak obecność mieszanin wybuchowych.

Te specjalistyczne urządzenia służą one do usuwania i odprowadzania potencjalnie niebezpiecznych substancji z pomieszczeń, takich jak hale produkcyjne, magazyny, zakłady chemiczne, czy petrochemiczne, w których obecne są substancje wybuchowe. Są one również stosowane w budynkach, w których występują wysokie stężenia pyłów lub gazów, co chroni te budynki i urządzenia przed potencjalnym uszkodzeniem. Jak wspomniano wcześniej, dzięki nim możliwe jest usuwanie niebezpiecznych substancji z pomieszczeń, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników i przeciwdziała szkodliwym skutkom dla ich zdrowia.

Potrzebują Państwo więcej informacji o wentylatorach przeciwwybuchowych dachowych? Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.