Zaletami naszego programu doboru są:

 1. Intuicyjne i interaktywne menu programu
 2. Szybki i łatwy dobór urządzeń oraz akcesoriów
 3. Graficzne przedstawienie charakterystyk urządzeń w postaci przejrzystych wykresów z wieloma możliwościami (zapis, regulacja …).
 4. Możliwość korzystania z wielu narzędzi ułatwiających dobór oraz ewentualne projektowanie instalacji między innymi z:
  4.1. Kalkulatora strat ciśnienia – możliwość wymiarowania sprężu wentylatora dla obiegu magistralnego
  4.2. Kalkulatora elementów regulacyjnych – możliwość regulacji instalacji
  4.3. Kalkulatora bilansu powietrza – możliwość łatwego wymiarowania wydajności wentylatora
  4.4. Kalkulatora powietrza IX oraz graficznej wersji wykresu Molliera umożliwiających energetyczną analizę przemian powietrza wilgotnego
 5. Możliwość aktualizacji programu przez Internet,
 6. Dwie wersje językowe programu
 7. Możliwość wygenerowania pliku zamówienia i wysłanie go bezpośrednio do firmy Metalplast Sp. z. o. o za pośrednictwem Internetu
 8. Dostęp do katalogów w wersji PDF